• 1 TopRadio.cz
  Vítejte na stránkách TOPRádio.cz Systém TOPRádio.cz slouží k zajištění provozu internetových rádií.
 • 2 TopRadio.cz
  Vítejte na stránkách TOPRádio.cz Systém TOPRádio.cz slouží k zajištění provozu internetových rádií.
 • 3 TopRadio.cz
  Vítejte na stránkách TOPRádio.cz Systém TOPRádio.cz slouží k zajištění provozu internetových rádií.
 • 4 TopRadio.cz
  Vítejte na stránkách TOPRádio.cz Systém TOPRádio.cz slouží k zajištění provozu internetových rádií.
 • 5 TopRadio.cz
  Vítejte na stránkách TOPRádio.cz Systém TOPRádio.cz slouží k zajištění provozu internetových rádií.
baner

Podmínky užití našich serverů

Podmínky pro používání našich streamovacích serverů

Všeobecné podmínky pro používání našich streamovacích serverů

Používáním našich serverů souhlasíte s následujícími podmínkami a plně respektujete jejich obsah, svobodně s ním souhlasíte a souhlasíte s právním dosahem na vaši osobu v případě jejich porušení.

 1. Technickou formu vysílání i obsah se musí plně řídit platnými zákony a předpisy České republiky a zemí, ve kterých je možné dané rádio naladit. Vysílatel nesmí tyto zákony a předpisy nijak porušovat. Pokud se tak stane, nese plně zodpovědnost.
 2. Vlastník serverů je pouze poskytovatelem technického řešení, nenese zodpovědnost za uživatele, obsah vysílání ani na něj nepřechází žádná jiná právní síla, která se daného obsahu vysílání týká. Vlastník serverů - poskytovatel služby tak nepřebírá právní zodpovědnost za uživatele, nebo jím pověřené osoby.
 3. Legalizaci obsahu vysílání si musí zajistit uživatel sám. Toto není povinností poskytovatele služby.
 4. Uživatel nebude servery pokoušet zneužít, narušovat jejich funkcionalitu, nebo nadměrně zatěžovat nad rámec poskytnuté služby.
 5. U služby zdarma neneseme žádnou zodpovědnost za plnou funkcionalitu, nebo dostupnost služby. Služba je poskytnuta bez garance.
 6. U placených služeb je možné v případě výpadku podat individuální reklamaci. Reklamaci vyřizuje technické oddělení poskytovatele a snaží se případné poruchy odstranit do 24 hodin od nahlášení. V případě delšího výpadku vzniká uživateli placených služeb nárok na vrácení adekvátní částky odpovídající délce výpadku v poměru s placenou částkou za službu, která má poruchu.
 7. V případě technických potíží musí uživatel věrohodně doložit, že porucha není způsobena třeba jeho nedostatečným připojení a že je skutečně na straně poskytovatele.
 8. U služby zdarma si je uživatel vědom toho, že služba je časově i technicky omezena a že jde o službu na zkoušku. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkušební porty bez oznámení zrušit, pokud zjistí jakékoliv potíže, které by mohli způsobovat a to i předčasně - během testovacího období. Zrušení (ať už řádné, nebo mimořádné) nezakládá uživateli na právu cokoliv po poskytovateli vymáhat.
 9. Služby zdarma nelze reklamovat.
 10. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů nabízených služeb a na změnu ceníku. U služeb zdarma jsou platné okamžitě. U placených služeb jsou změny aplikovány na nejbližší další platební období, přičemž zákazník na toto musí být upozorněn nejméně dva týdny před vznikem nového platebního období a to e-mailem. Za funkcionalitu e-mailu nenese poskytovatel zodpovědnost. Zákazník je povinen se seznámit s aktuální nabídkou a technickým popisem před započetím nového platebního období.
 11. Jde o smluvní službu, při které je možné individuálně dohodnout jak technické parametry, tak ceny jednotlivých streamů.
 12. Zvolením serveru v zahraničí uživatel souhlasí s platnými zákony a předpisy dané země a zavazuje se je plně dodržovat. Nese za toto sám zodpovědnost.
Copyright 2024. TOPRadio.cz Rights Reserved.


Facebook flicker